Disclaimer

Op al onze activiteiten, maar mede afhankelijk van de aard van de activiteiten, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
Voor binnenlands vervoer, de Algemene Vervoercondities (AVC) 2002 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
Voor grensoverschrijdend vervoer, Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg. (CMR)
Voor alle overige Logistieke activiteiten, Logistieke Services Voorwaarden (LSV) gedeponeerd door Fenex en TLN ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014