Over ons

Sterk in kwaliteitswerk

Bijzonder vervoer had altijd al zijn speciale aandacht. Eljo Exalto begon daarom in 1995 zijn gelijknamige transportbedrijf en specialiseerde zich in het vervoer van exceptionele materialen. De eerste ‘spannende klussen’ werden gecoördineerd vanuit Aalst. Tegenwoordig is de onderneming gevestigd in Brakel. Eljo Exalto Transport levert kwaliteitswerk. Flexibiliteit, snelheid en kennis van zaken zijn daarbij de sleutelwoorden. Goed overleg met de klant is uiterst belangrijk en transport onderweg wordt voortdurend gemonitord. Op die manier kan het vervoer van buitengewone constructies, soms van hout, vaak van staal, altijd just in time plaatsvinden. Vanuit en naar Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Oostenrijk en binnen de Benelux.

Annette Dekkers - Administratief medewerker

Arda van Engelen - Administratief medewerker

Eljo Exalto – méér dan vertrouwd

Eljo Exalto Transport zegt niet snel ‘nee’ tegen uitzonderlijk vervoer. Gewicht, vorm en afmeting mogen juist buitensporig zijn. Graag zelfs.Ons goed onderhouden wagenpark bestaat uit diepladers, semidiepladers, teletrailers en trippletrailers, uitschuifbaar tot 45 meter. Ook beschikken wij over trailers met hydraulische schuinstelling voor het vervoer van brede staalplaten. Zo worden met behulp van ervaren, geschoolde medewerkers en het eigen, modern materieel brugdelen, silodeksels en buizen, maar bijvoorbeeld ook scheepsdekken, pontons en afmeerpalen veilig over de weg vervoerd. Ook over grotere afstanden. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week.

Algemene voorwaarden

Download hier de ‘Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport’
Download hier het ‘Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg CMR’
Download hier de ‘Algemene betalingsvoorwaarden TLN’
Download hier de 'Logistieke Services Voorwaarden'

Bij onze werkzaamheden waarbij wij optreden als expediteur, voor het doen vervoeren in de zin van artikel 8:60 Burgerlijk wetboek, zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden van toepassing, inclusief de arbitrageclausule, gedeponeerd door de FENEX ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, laatste versie. Deze kunt U downloaden vanaf http://www.fenex.nl/.
Algemene voorwaarden van de contractspartij worden nimmer aanvaard en worden hierbij voor zover nodig uitdrukkelijk door Eljo Exalto Transport B.V. te Brakel van de hand gewezen.
​Het Nederlands recht is van toepassing op al onze werkzaamheden. Vorderingen die Eljo Exalto Transport B.V. op grond van art.23 lid1 Nederlandse Expeditievoorwaarden voor de rechter mag brengen,
worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in Rotterdam.